Životno osiguranje

Unit linked osiguranje

Želite da zaštitite vaše najmilije i sačuvate vrednost vašeg novca? Mi predlažemo rešenje u vidu polise životnog osiguranja vezane za investicione jedinice – Unit linked polisu. Proizvod unit linked osiguranja, predstavlja jedinstvenu kombinaciju osiguranja I ulaganja u investicione fondove. Njegovim odabirom, ne samo što ulažete i štitite sebe, već i svoje voljene i obezbeđujete im mir i sigurnost.

Osiguravajuća kuća deo uplaćene premije plasira u odabrane investicione fondove, dok se drugi deo premije čuva u cilju pokrića za osiguranje života. Na ovaj način pruža vam se mogućnost ostvarivanja većeg prinosa kroz ulaganje u investicione fondove, dok istovremeno imate životno osiguranje.

Prednosti:

Slabosti:

Klasično osiguranje života

Budućnost ne možemo predvideti, ali je možemo olakšati osiguravajući se danas za bezbrižno sutra. Osnovne prednosti osiguranja života i razlozi zbog kojih je mudro odlučiti se na ovakav vid osiguranja su zaštita od rizika i zagarantovana osigurana suma. Po isteku trajanja ugovora o osiguranju života, korisnik osiguranja pored osigurane sume zagarantovane ugovorom, ostvaruje pravo i na pripadajuću dobit.

Dugoročna štednja – postupno stvaranje kapitala za sigurniju budućnost. Finansijska sigurnost – zaštita Vas i Vaše porodice za slučajeve invalidnosti i smrti. Finansijska sigurnost u starosti.

Osiguranje od nastanka teške bolesti

U našem portfoliju možemo Vam ponuditi programe u kojima pored finansijske sigurnosti nudimo i komponentu za teške bolesti. Ovim programom osiguraniku se u slučaju dijagnoze jedne od osiguranih teških bolesti pruža finansijska sigurnost u razdoblju izlečenja.

PLUS: Dodatno pokriće za decu!

Dečija štednja

Obezbedite sredstva za buduće školovanje, kupovinu automobila, dodatni prihod pri kupovini nekretnina, stvaranje porodice ili bilo koju svrhu koja zahteva veća finansijska ulaganja.

Ugovarač osiguranja kod životnog osiguranja za decu može biti roditelj, baka, deka, staratelj ili neko drugi. Osiguranici mogu biti samo deca do navršenih 14 godina života.

Istovremeno pridonosi ublažavanju mogućih posledica nastalih usled nezgode tokom trajanja osiguranja. Uz osiguranje po dečijoj tarifi može da se zaključi i dodatno osiguranje od nezgode za slučaj trajne invalidnosti.

Program predstavlja osnovicu za ulazak mladog čoveka u samostalan život.

Osiguranje za starije klijente

Nakon završenog radnog veka na red dolazi uživanje u životu koji smo kreirali dotadašnjim radom. Slobodno vreme sad može biti ispunjeno aktivnostima koje smo oduvek želeli, ali za koje nismo imali vremena, a često ni dovoljno novca da izdvojimo. Dešava se, nažalost, da državna penzija u većini slučajeva neće biti dovoljna da zadržimo isti životni standard po odlasku u penziju.

Postoji i osiguranje namenjeno onima koji žele da učine poslednji gest kojim će svojim najmilijim olakšati tešku situaciju i ostaviti im lepa sećanja, a ne brige. Ovo osiguranje mogu zaključiti osobe starije od 50 godina, bez obzira na zdravstveno stanje, a u pitanju je osiguranje koje pokriva slučaj smrti.

Rentno osiguranje

Želje svakog od nas su da nakon našeg radnog veka nastavimo da uživamo u životu, doživimo duboku starost, imamo vremena i novca… Isto se i može realizovati ukoliko odlučimo danas učiniti nešto za naše bolje sutra.

Rentno osiguranje sa jednokratnom uplatom je proizvod životnog osiguranja kojim ćete obezbediti sebi dodatne prihode u starosti. Naknada iz osiguranja Vam se isplaćuje u obliku rente na mesečnom nivou, već od narednog meseca nakon uplate. Vaše zdravstveno stanje ne utiče na premiju i iznos lične rente.

Rentno osiguranje je posebno interesantna prilika za pojedince i kolektive koji bi želeli napraviti određeno ulaganje, a da pri tome imaju zagarantovani način isplate dinamikom i iznosom kako to njima odgovara.

Osiguranje jednokratnom uplatom

Jednokratna uplata životnog osiguranja danas za sigurnu budućnost sutra!

Ovde Vam savetujemo tarifu životnog osiguranja za slučaj smrti i doživljenja sa jednokratnom uplatom premije za celo trajanje osiguranja sa posebnim akcentom na štednju, koja omogućava osiguraniku ugodnu i bezbrižnu starost. Po ovoj tarifi se naknada isplaćuje kako po doživljenju, tako i u slučaju smrti.

Korisniku osiguranja se za slučaj doživljenja isplaćuje :

Osiguranje od nezgode i invalidnosti

Nezgode su stvar svakodnevnice. Nezgodu teško da možete sprečiti, ali pravovremenim razmišljanjem, uz odgovarajuće kvalitetno osiguranje, njene posledice možete učiniti podnošljivim!

Posledice nesrećnog slučaja mogu biti razne – od smrti osiguranika, njegovog potpunog ili delimičnog invaliditeta, prolazne radne nesposobnosti te narušenog zdravlja koje zahteva lečenje. Upravo su to trenuci kada, zbog nepredvidljivosti koju budućnost nosi, Vi i Vaša porodica postajete dodatno finansijski opterećeni posledicama nesrećnog slučaja.

Privatna zaštita od nezgode omogućava finiansijsku podršku u slučaju nezgode za vreme odmora, bavljenja sportom, aktivnostima u domaćinstvu kao i za vreme poslovnih aktivnosti.

Uz životno osiguranje možete zaključiti dodatno osiguranje za slučaj trajnog invaliditeta u više različitih kombinacija.

Kolektivno osiguranje od posledica nesrećnog slučaja je obavezno osiguranje za zaposlene u preduzećima.

Mi Vam možemo ponuditi sledeća pokrića:

Riziko osiguranje života

Životno osiguranje je pravovremena briga o budućnosti, obzirom da nam je ista nepredvidiva i neizvesna. Rizici su sastavni deo našeg života, koji mogu da donesu neželjene i tragične događaje. Potreba svakog od nas je osećaj sigurnosti. Za razliku od klasične polise životnog osiguranja, riziko osiguranje života će osigurati vrlo visoku finansijsku podršku našoj porodici i najmilijima u slučaju da nam se dogodi ono najgore.

Polisu riziko osiguranja života možete koristiti kao zalog, odnosno sredstvo obezbeđenja naplate kredita od strane banke. U poređenju sa drugim klasičnim proizvodima životnog osiguranja, riziko osiguranje ima nižu premiju, nema štedni karakter i može se ugovoriti i na kraći period.