Adresa

WVP Akcionarsko društvo za zastupanje u osiguranju, Železnička 36/9, 21000 Novi Sad, Srbija

Kontakt

www.wvp.rs
office@wvp.rs
+381/21/529-479
+381/21/6300014

Radno vreme

Ponedeljak-petak: 09:00-15:00h

Članovi uprave

Tamara Đurić Čepić, Izvršni direktor
Rupert Strobl, član
Ljubica Rafailović, član

Administrativni podaci

PIB: 108820548
MB: 21072265
Dozvola NBS: IO br. 65

Ogranak Novi Sad
Bulevar Slobodana Jovanovića 15

Ogranak Beograd
Čarli Čaplina 24

Ogranak Bečej
Glavna 7, lok. 22

Ogranak Zrenjanin
Zmaj Jovina 14