WVP AD Srbija

WVP ad Novi Sad je deo WVP Group sa sedištem u Grazu, Austriji. WVP GmbH Graz posluje u Austriji od 1985. godine. Od 90-tih godina WVP Graz proširuje svoje poslovanje preko registrovanih ćerki firmi u još 16 zemalja Srednje i Istočne Evrope.

WVP akcionarsko društvo za zastupanje u osiguranju, Novi Sad je društvo registrovano za poslove zastupanja u osiguranje, rešenjem Narodne banke Srbije broj 65/2014.

Zastupnici osiguranja prodaju pojedincima ilI preduzećima polise osiguranja koje im obezbeđuju zaštitu od raznih vrsta rizika i gubitaka. Mnogi ljudi svoj prvi kontakt s osiguravajućim društvom imaju upravo preko zastupnika osiguranja. Ovi profesionalci pomažu pojedincima, porodicama i preduzećima da izaberu proizvod iz oblasti osiguranja, iz široke lepeze proizvoda osiguravajućih društava, kojim će zaštititi svoje živote I zdravlje, ali i pokretnu I nepokretnu imovinu.

Izbor zastupnika je važan korak ka izboru Vašeg osiguranja.

Naši zastupnici će Vam pomoći u izboru svih vrsta osiguranja svojim profesionalnim I stručnim savetima. Dugogodišnje iskustvo I znanje naših zastupnika pomoći će Vam da donesete jednu od važnih odluka u Vašem životu.

Mislite na budućnost, IZABERITE OSIGURANJA!