WVP a.d. Srbija je deo međunarodne grupacije za finansijsko savetovanje WVP Group, sa sedištem u Grazu. WVP Group osnovana je 1985. godine sa idejom stručnog savetovanja klijenata o finansijskim ulaganjima. Danas posluje u 15 zemalja srednjoistočne Evrope.

Podaci o WVP Group:
 
     Adresa: WVP Versicherungs-Vermittlungs-GesmbH
Hans-Resel-G. 19
A - 8020 Graz
Telefon: +43/316/716609
Telefax: +43/316/71660919
Email: wvpgraz@wvp.at

Podaci o WVP a.d. Srbija:
 
   Adresa: WVP akcionarsko društvo za zastupanje u osiguranju
Slobodana Jovanovića 15 sprat 1 lokal 1
21000 Novi Sad, Srbija
Telefon: +381/21/6300014
Email: office@wvp.rs
 Osnovan: 2015. godine
   Izrvšni direktor: Tamara Đurić-Čepić
   Matični broj: 21072265
   PIB: 108820548
   Tekući račun: kod Raiffeisen banke 265-2010310006485-03