I saznajte sve  što Vas interesuje o ponudi naših partnera, uslovima osiguranja, rešavanju odštetnih zahteva i ostalim područijima naše delatnosti.

021/6300014


Za uspešan odabir programa potrebno je pre svega saznati koje su potrebe klijenta. Nakon toga zastupnik poredi ponude naših partnera i predlaže klijentu optimalna rešenja.


Programi  se razlikuju po nameni, vrsti pokrića, rizičnosti ulaganja, mogućnosti dodatne zaštite. Na osnovu podataka o klijentu radimo analizu i poređenje programa, te predlažemo optimalno rešenje. Ovo su samo neke od bitnih karakteristika, koje poredimo pre davanja predloga: