Preko poređenja do najpovoljnije ponude

Zavisno od zanimanja, izloženosti rizicima, zdravstvenog stanja i drugih faktora, upoređujući programe i uslove osiguranja, zajedno ćemo pronaći optimalno rešenje.


PRAVILNIK O postupanju u slučaju prigovora korisnika usluga osiguranja. 
Unapređujemo kvalitet života naših klijenata

U oblasti ličnih finansija i osiguranja često je prisutna agresivna prodaja i uslovljavanje kupovinom programa.

 

Naš cilj je da, omogućimo samostalno donošenje jedne od najvažnijih životnih odluka na osnovu nezavisne i proverene informacije.

 
Zastupnik je zbog niza razloga najbolji izbor za informisanje i savetovanje u paleti finansijskih usluga.

Odgovaramo za kvalitet svog posla. Zastupnik u osiguranju dužan je da štiti interese ugovarača osiguranja, odnosno osiguranika.