Garantujemo Vam najbolje osigurane sume i uslove osiguranja na tržištu uz jednostavnu uporedbu i izradu ponude.

Online upit

Pošaljite osnovne podatke potrebne za izradu ponude.

Analiza podataka

Uporedit ćemo premije i značajne tačke programa.

Izrada ponude

s argumentacijom izbora i dodatnim popustima.


UPIT ZA
OSIGURANJE
ŽIVOTA
Jeste li na radnom mestu ili u slobodno vreme izloženi posebnim opasnostima?
Ako da, navedite o kojim opasnostima se radi:
Konzumirate li alkohol ili cigarete?
Vaša visina i težina: cm         kg
Imate li zdravstvenih smetnji ?
Jeste li u braku?
Koliko je porodica sposobna da egzistira bez Vašeg materijalnog doprinosa?

Izdvajate li veći deo dohotka u štednju?
Ako da, u koje programe?
* Koliko procenjujete da možete izdvajati u štednju?   €/mesečno  
* Ime i prezime:  
* Godina rođenja:  
* Telefon:  
* E-mail:    
* Obavezno uneti podatke u označena polja